Henk SentelHenk SentelHenk SentelHenk SentelMario PhilipponaMario Philippona
12 september - 26 oktober 2003
Henk Sentel en Mario Philippona
ExposantEen vaak aangehaalde definitie van het magisch realisme is; een voorstelling die in theorie wel mogelijk is, maar in praktijk onwaarschijnlijk. Een heel brede uitleg, want tegenwoordig zijn er al weer heel wat minder zaken 'onwaarschijnlijk' dan in de dagen dat het magisch realisme zijn opmars maakte.
Toch is juist de dunne lijn tussen precies-goed en te-overdreven heel snel overschreden. Het magisch realisme heeft maar een beheerste dosis wonderlijkheid nodig, anders valt het meteen in een totaal ander genre. Je zou je ook aan een andere uitleg kunnen wagen. Een voorstelling is pas magisch realistisch wanneer of alleen de kleuren, of alleen het onderwerp of alleen de proporties ongewoon zijn.

Kunstschilder Henk Sentel heeft deze drie aspecten op een verrassende manier verwerkt zonder die dunne lijn te overschrijden. Er zijn schilderijen waarin juist de kleuren een magie laten zien, maar ook werk waarin de proporties ongewoon zijn en een onwerkelijke sfeer komt vooral tot uiting in zijn onderwerpen die vanuit zijn kijk op het leven tot stand komen.
Fantasie en realisme spelen in zijn schilderijen beiden een grote rol zodat er een originele variant is ontstaan wat het beste omschreven kan worden als 'fantastisch (sur)realisme'. Het talent van Henk Sentel is in de stijl die Galerie Van Lubeck presenteert een Ambacht met een hoofdletter.

Mario Philippona is een gewaardeerd meubelmaker en heeft de afgelopen jaren een oeuvre van vrij werk opgebouwd. De resultaten zijn functionele meubelstukken, maar de functie is geheel ondergeschikt gemaakt aan de wonderlijke verschijning. Meubelstukken om te omhelzen. Zijn bewondering voor organische architectuur en vrouwelijke vormen komt in deze unieke stukken onmiskenbaar naar voren. Mijn grote respect voor diegene die zijn zakenrelaties tussen dit dameskransje durft te ontvangen!